Webdesign slovník M – S

M

Meta tagy - sú špeciálne html tagy, ktoré poskytujú informácie o webovej stránke. Meta tagy neovplyvňujú vzhľad webovej stránky, ale poskytujú informácie ako, kto vytvoril web stránku, ako často je stránka upravovaná, popisujú o čom je daná web stránka, definujú kľúčové slová, atď…

Mikro web stránka - jedná sa stránku, ktorá ma zväčša len 1- 7 podstránok a obsahuje špecializované informácie. Stránka sa zväčša odkazuje na inú svoju hlavnú stránku.

MySQL - je voľne šíriteľná relačný databázový systém.

 

N

Navigácia - slúži na pohybovanie sa po webovej stránke. Je tvorená z hyperlinkov.

 

O

Off page optimalizácia - webovej stránky, je súbor metód a postupov, ktoré slúžia na vylepšovanie pozície web stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Oproti on page optimalzácii, vykonáva sa v prostredí internetu, mimo danej stránky. Off page faktormi sú napríklad: linkbulding, linkbaiting, PR články, atď..

On page optimalizácia - oproti off page optimalizácii, vykonáva sa priamo na danej stránke. Patrí sem správne štruktúrovaný a jedinečný obsah na web stránke. Nastavenie meta tagov, vhodný výber domény, atď…

 

P

Page rank – je číslo od 0 do 10, ktoré určuje popularitu web stránky, pričom číslo 10 je najlepšie hodnotenie. Hodnota pageranku je daná mnohými faktormi, ako je počet spätných odkazov, vek domény, návštevnosť, atď..

Php – je programovací jazyk, ktorý slúži na tvorbu dynamických a interaktívnych web stránok

Pixel - je to obrazový prvok, ktorý predstavuje najmenšiu jednotku bitmapovej grafiky.

Plug inz hľadiska softvéru, je zásuvný modul, ktorý rozširuje možnosti alebo funkcie daného programu.

Prístupnosť web stránky - je charakteristika web stránky, ktorá ukazuje ako je stránka navrhnutá vzhľadom na jej používanie. Kvalitná web stránka je ľahko použiteľná pre širokú verejnosť, je samo vysvetľujúca a nenúti užívateľa zbytočne premýšľať pri jej používaní.

 

R

Redesign – web stránky, znamená zmenu aktuálneho vzhľadu stránky. S redesignom sa často spája aj zmena, alebo doplnenie nových funkcionalít na danú web stránku.

RGB model – je to sčítaváci model miešanie farieb. Na dosiahnutie potrebnej farby sa miešajú farby – červená (Red), zelená (Green) a modrá (Blue).

 

S

SEF url – search engine friendly url – webové linky, ktoré sú “priateľské” pre vyhľadávače. Napr. www.domena.sk/tvorba-web-stranok.html

SEO optimalizácia – Search Engine Optimization – teda optimalizácia pre vyhľadávače. Jej hlavným cieľom, je dostať sa na vybrané kľúčové slová vo výsledkoch vyhľadávania na čo najlepšie pozície.

SERP – searcg engine result page – je to výsledok, ktorý vráti vyhľadávač na hľadane slovo, alebo na hľadané slovné spojenie.

Spätný odkaz – je to link umiestnený na stránke, zvyčajne inej web stránky.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>