Webová reklama – Seo optimalizácia

Reklamu na internete je možné realizovať pravidelným investovaním do rôznych reklamných plôch na internete alebo SEO optimalizáciou.

SEO optimalizácia

Čo je SEO optimalizácia

Je to súhrn techník a postupov, aby Vaša stránka bolo na popredných pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania, napríklad v google a iných.

Povedzme že predávate výrobok zdravej výživy a na slovo zdravá výživa si prajete, aby Ste boli na popredných pozíciách v google. Na to slúži SEO optimalizácia.

 

Ako prebieha SEO optimalizácia

Po vzájomnej konzultácii vyberieme slová a slovné spojenia, ktoré sú pre Vás prioritné a na ktoré chcete, aby Vás potencionálny zákazníci ľahko našli. Po tejto analýze môže začať SEO optimalizácia, ktorá prebieha v dvoch krokoch.

On page SEO optimalizácia

On page optimalizácia prebieha priamo na stránke. Je to základný krok úspechu. Na Vašej stránke:

  • prispôsobíme texty a stránky vzhľadom na cieľ vyhľadávania
  • stránka sa upraví vzhľadom na platné štandardy
  • vyplnia sa správne popisy, kľúčové frázy a ďalšie náležitosti

Off page SEO optimalizácia

Off page optimalizácia prebieha po splnení prvého kroku a vykonáva sa teda mimo stránky:

  • registrácia do katalógov
  • získanie ďalších kvalitných spätných linkov
  • písanie reklamných článkov na určené miesta
  • ďalšie potrebné kroky

 

Cena SEO optimalizácie

Cena sa odvíja hlavne od úsilia, ktoré je potrebné vynaložiť, aby Vaša stránka sa zobrazila na popredných miestach.

Ak predávate výrobok alebo ponúkate službu, ktorá je unikátna, cena za SEO optimalizáciu bude nízka, a úspech sa môže dostaviť už za krátku dobu.

SEO vo vysoko konkurenčnom prostredí je nákladnejšie, no je potrebné pre úspech podnikania na internete.

Bezplatná cenová ponuka