Redesign webových stránok

Redesign je vnímaný poväčšine ako zmena vzhľadu webovej stránky. V praxi však často redesign sa spája aj so zmenou funkcií stránky a doplnení nových. Celkove je cenove a aj časove efektívnejšie zrealizovať designovú a funkčnú časť zároveň.

Redesign web stránky

Kedy je potrebný redesign?

Kvalitná stránka prežije aj niekoľko rokov bez grafických a funkčných zmien. No tak ako keď sa staráte dobre o auto, tak aj webstránka sa Vám odmení, keď jej venujete náležitú pozornosť, najmä v podobe nových a spokojných návštevníkov, či zákazníkov.

  • Vaša stránka nespĺňa očakávania, ktoré od nej máte
  • design pôsobí zastaralo
  • stránka nemá potrebné funkcie
  • webo stránka má slabú návštevnosť

Čo získate redesignom

Výhody, ktoré redesign webstránky prináša:

  • stránka sa stane znovu atraktívna pre návštevníkov
  • zo statickej ponuky, môžete mať internetový obchod
  • stránku je možné doplniť o vlastné spravovanie obsahu – cms
  • nové funkcie ako formulár, galéria, nákupný košík, atď.
  • stránka sa stane “priateľská” pre vyhľadávač ako google
  • prinesie Vám nových návštevníkov

Ako prebieha a redesign a je nákladný?

Redesign stránky môže aj nemusí byť nákladný, závisí hlavne aký Ste mali doteraz rozsiahli web, a čo nového od neho budete po redesigne očakávať. No aj redesign rozsiahleho portálu je možné zrealizovať cenovo výhodne a doplniť ho pútavé grafické prvky, animácie, alebo nové funkcie.

Bezplatná cenová ponuka